Index

 

Produse și prețuri

 

Garanție și asistență

 

Contact Info 

 

Linkuri

 

 

 

 

Info at GrafixSoft.ro

 

 

 ________________________________________________________________

 Programe informatice

 

________________________________________________________________

 Aplicațiile pe care vi le oferim se vor a fi un mic pas către biroul electronic al mileniului III.

 Obiectivul nostru este oferirea de soluții complete pentru evidența electronică a activității financiar-contabile pentru:

  •  societăți comerciale

  •  instituții bugetare

  •  organizații nonprofit și nu numai.

 Oferta noastră include în principal următoarele produse și servicii:

·        VeEvidență vehicule, utilaje si imobile

fig. - fereastra principală a aplicației "Vex"

 este o aplicație care permite evidența parcului auto, parcului de utilaje si a imobilelor pentru orice entitate economică; aplicația permite urmărirea scadențelor pe tipuri de operatiuni (casco, revizii, impozite, schimburi de ulei etc.), urmărirea consumului de combustibil, a kilometrilor efectuați, evidența avansurilor și decontărilor cu angajații. De asemenea aplicația permite și urmărirea operațiunilor scdente pentru utilaje și imobile  (asigurări, verificări metrologice, impozite etc) precum și a consumului pe utilaje.

Pentru mai multe detalii referitoare la aplicația "Vex" click aici.

      Preț: 1.000 lei

 

 

·        Asix—Evidență asociații de proprietari

fig. - fereastra principală a aplicației "Asix"

 este o aplicație care permite evidența completă a asociațiilor de proprietari; repartizarea automată a cheltuielilor comune, întocmirea registrului jurnal, a registrului jurnal de încasări și plăți și a registrului de casă, evidența partenerilor, a furnizorilor de utilități, a documentelor și a obligației de plată către aceștia, evidența încasării cheltuielilor comune, evidența restanțierilor, întocmirea situației ACTIV PASIV, evidența fondurilor legal stabilite (fond de rulment, fond de reparații etc.), întocmirea automată a cărții de imobil,  istoricul consumului de utilități pe apartamente (apă caldă, apă rece, căldura etc.), listare fluturași consum în alb și altele.

      Preț: 300 lei pentru 1-5 asociații, 400 lei pentru mai mult de 5 asociații

 

·        Contix—Contabilitate Generală

Click pentru o imagine mai mare

fig. - fereastra principală a aplicației "Contix"

   este o aplicatie completă care permite evidența contabilă prin metoda "maestru șah", pe jurnale de operațiuni, în lei și valută, pentru un număr nelimitat de firme, generarea rapoartelor necesare, generarea registrului de operațiuni zilnice pentru "Casă" și "Bancă", în lei și valută, închiderea automată a conturilor de venituri și cheltuieli, a conturilor de TVA, calcularea adaosului comercial precum și evidența partenerilor (furnizori, clienți etc.) în lei și valută.

  De asemenea permite listarea tuturor rapoartelor conform legislației în vigoare (balanțe de verificare, fișe de cont, jurnale de TVA etc.) intocmirea declaratiei 394 precum și diverse alte situații pe orice tip de imprimantă A4, partajarea datelor în rețea de calculatoare de către mai mulți utilizatori, acces multiuser, suport valutar, precum și importul datelor din aplicația "Gestix - Gestiune Comercială" si „Salix – Evidență personal și salarizare”.

                                         Preț: 500 lei

 

·        Gestix—Gestiune Comercială

Click pentru o imagine mai mare

fig. - fereastra principală a aplicației "Gestix"

     este o aplicație completă pentru evidența cantitativ-valorică a stocurilor de mărfuri, materii prime etc. în lei și valută.

  Câteva din caracteristicile aplicației “Gestix – Gestiune Comercial㔠sunt: suport pentru partajarea datelor în rețea de calculatoare de către mai mulți utilizatori, acces multiuser, operarea simultană de către mai mulți utilizatori, prin introducerea documentelor de intrare se asigură listarea 'Notelor de intrare recepție', iar prin introducerea datelor de ieșire se asigură listarea documentelor necesare 'Factura', 'Aviz de expediție', 'Chitanța', urmărirea stocului de mărfuri cantitativ și valoric cu defalcarea stocurilor pe prețuri de achiziție în lei și valută, validarea cantității ieșite pentru a nu permite ieșirea din gestiune a unei cantități mai mare decât cea existentă, listarea de rapoarte privind intrările în gestiune, ieșirile din gestiune, situația stocurilor la o anumită dată, situația încasarilor de la clienți, situația plăților către furnizori, rapoarte privind plățile și încasarile restante, centralizator intrări, centralizator ieșiri, raport de gestiune, liste de inventariere, fișe de magazie etc., tipărirea listelor de prețuri, a ofertelor de prețuri și a etichetelor de prețuri pentru mărfurile aflate în gestiune, posibilitatea implementării suportului pentru cod de bare, transferul notelor contabile generate pentru intrările și ieșirile din gestiune în aplicația ”Contix - Contabilitate generală”, posibilitatea urmăririi unui stoc minim asigurat definit de utilizator pe fiecare articol (produs), conectarea caselor de marcat in regim de imprimanta fiscala etc.

                                        Preț: 500 lei

 

·        Salix—Evidență personal și salarizare

Click pentru o imagine mai mare

fig. - fereastra principală a aplicației "Salix"

 este o aplicație completa care permite realizarea evidențelor personalului angajat și salarizării pentru un număr nelimitat de firme și listarea tuturor rapoartelor necesare: state de plată, calcul venit brut, calcul venit net, fluturași salarii, centralizatoare salarii, diverse anexe, fișe fiscale, fișele personale ale angajaților, întocmirea automată a Declarației Unice și a Registrului Salariaților, diverse alte rapoarte.

  De asemenea aplicația permite partajarea datelor în rețea de calculatoare de către mai mulți utilizatori, acces multiuser, operarea simultană de către mai mulți utilizatori precum și exportul datelor în aplicația “Contix – Contabilitate generală”.

                                          Preț: 500 lei

 

       ·        Imobix—Imobilizări și obiecte de inventar

                                            Click pentru o imagine mai mare

fig. - fereastra principală a aplicației "Imobix"

  Aplicația permite realizarea evidenței imobilizărilor și obiectelor de inventar pentru un număr nelimitat de firme și listarea tuturor rapoartelor necesare: fișa mijlocului fix, cheltuieli lunare cu amortizarea imobilizărilor, liste de inventariere, registrul numerelor de inventar, balanța imobilizărilor, proces verbal de scoatere din funcțiune, etichete imobilizări și obiecte de inventar, fișa de evidență a obiectelor de inventar în folosință, plan amortizare, diverse alte rapoarte.

 De asemenea aplicația permite partajarea datelor în rețea de calculatoare de către mai mulți utilizatori, acces multiuser, operarea simultană de către mai mulți utilizatori și exportul datelor in aplicația “Contix—Contabilitate Generală”.

                              Preț: 500 lei

 

       ·        InfoManagement - sistem informatic integrat pentru evidența indicatorilor de performanță și a cheltuielilor cu serviciile spitalicești

fig. - fereastra principală a aplicației "InfoManagement"

 

    Aplicația permite realizarea evidenței privind cheltuielile spitalicești pe centre de cost (secții clinice, paraclinice, administrative și generale), repartizarea cheltuielilor pe secții clinice și evaluarea indicatorilor de performanță.

 Aplicația "InfoManagement" a fost construită plecând de la aplicația pusă la dispoziție spitalelor publice de către  Ministerul Sănătății (ExBuget).

Pentru mai multe detalii referitoare la aplicația "InfoManagement" click aici.

                                             Preț: 2.000 lei

 

  Click aici pentru versiuni de evaluare și pentru oferta specială.  

 

Ultima actualizare  - 23 mai 2017