Index
  Produse și prețuri
  Garanție și asistență
  Contact Info 
  Linkuri
 

 

 

Info at GrafixSoft.ro

 

 

 ________________________________________________________________
 Garanție și asistență
________________________________________________________________

Asistența standard pentru aplicațiile livrate este de 30 de zile de la data instalării, dar poate fi extinsă ulterior.

Asistența pentru aplicațiile realizate la comandă se acordă în funcție de complexitatea produsului solicitat și de cerințele utilizatorului.

Garanția pentru buna funcționare a aplicațiilor livrate se întinde pe toată durata exploatării produsului cu condiția folosirii adecvate a aplicației. Autorul garantează buna funcționare a aplicației și îndeplinirea sarcinilor pentru care a fost dezvoltată, precum și actualizarea, contra cost, a aplicațiilor conform eventualelor schimbări legislative. 

Autorul nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele erori sau pierderi de date rezultate în urma folosirii defectuoase a aplicației sau în cazuri de forță majoră cum ar fi (dar nu limitat la acestea):

- distrugerea suportului fizic al datelor (HD, unități de backup etc.) ca urmare a unor defecțiuni hardware în sistemul pe care a fost instalată aplicația sau a acțiunii unui virus informatic,

- stergerea involuntară de către utilizator a fișierelor asociate aplicației, sau distrugerea acestor fișiere în urma unor căderi de tensiune sau alte evenimente care ar putea afecta suportul fizic al acestora.

 

 

Ultima actualizare  - 23 mai 2017